Thêm 8 di sản vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể

  9 liên quanGốc

  Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có quyết định về việc công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể. Theo đó, có 8 di sản văn hóa phi vật thể mới đã được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia theo quy định của Luật Di sản văn hóa.

  Lễ hội thổi cơm thi làng Thị Cấm

  8 di sản văn hóa phi vật thể mới được bổ sung vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia lần này thuộc 5 loại hình bao gồm: Tri thức dân gian, Nghệ thuật trình diễn dân gian, Lễ hội truyền thống, Tập quán xã hội và tín ngưỡng và Nghề thủ công truyền thống.

  Theo đó, 8 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia được công nhận lần này bao gồm:

  - Lễ hội Cầu bông của người Kinh (huyện Hớn Quản, huyện Chơn Thành, huyện Bù Đăng, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước).

  - Lễ mừng cơm mới của người Mông (huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái).

  - Nghề làm tranh thờ của người Dao Đỏ (thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai).

  - Nghề quỳ vàng bạc Kiêu Kỵ (xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội).

  - Hội thổi cơm thi Thị Cấm (phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội).

  - Múa của người Khơ mú (thành phố Điện Biên Phủ, huyện Điện Biên, huyện Điện Biên Đông, huyện Mường Ảng, huyện Tuần Giáo, huyện Tủa Chùa, huyện Mường Chà, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên).

  - Nghề làm giày thêu của người Hoa (Xạ phang) (xã Tả Sìn Thàng, xã Lao Xả Phình, huyện Tủa Chùa; xã Huổi Lèng, xã Sa Lông, huyện Mường Chà; xã Phìn Hồ, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên).

  - Hát sli của người Nùng (xã Xuân Dương, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn).

  Phú Văn

  Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/them-8-di-san-vao-danh-muc-di-san-van-hoa-phi-vat-the-603676.html