Thêm 8 di sản được công nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

  9 liên quanGốc

  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa công bố thêm 8 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

  Các di sản văn hóa phi vật thể quốc gia được công nhận thuộc 5 loại hình: Nghề thủ công truyền thống; Lễ hội truyền thống; Nghệ thuật trình diễn dân gian; Tập quán xã hội và tín ngưỡng; Tri thức dân gian.

  Thợ làm quỳ vàng bạc Kiêu Kỵ. Ảnh: Vietnam+.

  8 Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia được công nhận lần này gồm: Lễ hội Cầu bông của người Kinh (huyện Hớn Quản, huyện Chơn Thành, huyện Bù Đăng, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước); Lễ mừng cơm mới của người Mông (huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái); Nghề làm tranh thờ của người Dao Đỏ (thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai); Nghề quỳ vàng bạc Kiêu Kỵ (xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm, Hà Nội); Hội thổi cơm thi Thị Cấm (phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội); Múa của người Khơ Mú (tỉnh Điện Biên); Nghề làm giày thêu của người Hoa (Xạ phang) (xã Tả Sìn Thàng, xã Lao Xả Phình, huyện Tủa Chùa; xã Huổi Lèng, xã Sa Lông, huyện Mường Chà; xã Phìn Hồ, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên); Hát sli của người Nùng (xã Xuân Dương, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn).

  Chủ tịch UBND các cấp nơi có di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia lần này, trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình, thực hiện việc quản lý nhà nước đối với di sản văn hóa phi vật thể theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

  KHÁNH HUYỀN

  Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/doi-song-van-hoa/them-8-di-san-duoc-cong-nhan-di-san-van-hoa-phi-vat-the-quoc-gia-653839