Thêm 76 dự án được cấp phép tại Khánh Hòa

    Gốc

    Từ đầu năm đến nay, tỉnh Khánh Hòa đã cấp phép 76 dự án đầu tư trong nước, với tổng vốn đăng ký 38.614 tỉ đồng. Trong đó Khu Kinh tế Vân Phong đã cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 11 dự án, tổng vốn đăng ký khoảng 30.000 tỉ đồng, 7 dự án đầu tư nước ngoài, vốn đăng ký 29 triệu USD. Theo các cơ quan chức năng, tuy số dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư tăng nhưng chủ yếu đang trong giai đoạn thực hiện các thủ tục đầu tư, đền bù giải tỏa; số lượng dự án được khởi công và thi công ít; việc triển khai các dự án còn chậm tiến độ so với quy định, vốn đầu tư thực hiện thấp so với vốn đăng ký.

      Nguồn NCĐT: http://nhipcaudautu.vn/article.aspx?id=10897