Thêm 69.700 người đi làm việc tại nước ngoài

    Báo VTC News
    1 đăng lạiGốc

    Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội cho biết, từ đầu năm đến nay, số lao động đi làm việc tại nước ngoài đạt khoảng 69.700 người, bằng hơn 86% kế hoạch năm.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/221566/Default.aspx