Thêm 636 taxi, xe tải bị thu hồi phù hiệu 1 tháng

Sở GTVT Hà Nội vừa có quyết định thu hồi 636 phù hiệu xe ô tô, trong đó, có 101 phù hiệu “Taxi Hà Nội”, 158 phù hiệu “Xe hợp đồng”, 227 phù hiệu “container”, 46 phù hiệu “Xe chạy tuyến cố định”, 102 phù hiệu “Xe tải”, 2 phù hiệu “Xe đầu kéo”, của 272 đơn vị vận tải.

Thêm 636 taxi, xe tải bị thu hồi phù hiệu 1 tháng - Ảnh 1

Nhiều hãng taxi có xe vi phạm bị thu hồi phù hiệu 1 tháng

Sở cũng thực hiện nhắc nhở, chấn chỉnh, yêu cầu khắc phục đối với 5.727 xe của 1.071 đơn vị vận tải vi phạm tốc độ lần đầu có 5 lần vi phạm tốc độ/1.000 km xe chạy hoặc có từ 10% số ngày hoạt động, người lái xe vi phạm quy định về thời gian lái xe liên tục và thời gian làm việc của lái xe trong ngày.

Sở GTVT Hà Nội yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải có phương tiện vi phạm bị thu hồi phù hiệu giao nộp phù hiệu của phương tiện về Phòng Quản lý vận tải đường bộ - SởGTVT Hà Nội sau 7 ngày kể từ ngày Quyết định có hiệu lực. Đồng thời, kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động vận tải của đơn vị, có hình thức xử lý vi phạm, báo cáo Sở GTVT Hà Nội bằng văn bản theo quy định. Giao Thanh tra Sở kiểm tra, giám sát việc thực hiện của các đơn vị vận tải có phương tiện vi phạm bị thu hồi phù hiệu. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, quy định về tổ chức và quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn thành phố.

Trong tháng 9, Sở GTVT Hà Nội cũng đã có quyết định thu hồi phù hiệu vi phạm của hơn 600 ô tô vi phạm.