Thêm 60 ngày để khai quật hóa chất độc hại tại Nicotex Thanh Thái

Ngày 12-11, ông Nguyễn Đức Quyền, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết, UBND tỉnh đã đồng ý với phương án để Công ty CP Nicotex Thanh Thái (địa điểm tại xã Cẩm Vân, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa) điều chỉnh tiến độ thi công, khai quật, thu gom, đóng gói, xử lý chất thải nguy hại chôn lấp trái quy định trong khuôn viên công ty này tại 3 khu vực còn lại (khu vực thi công số 3, 4, 5). Thời gian thi công trong vòng 60 ngày, kể từ ngày 12-11.

Trước đó, Công ty CP Đầu tư Công nghệ Tài nguyên môi trường Việt Nam đã tiến hành khoanh vùng, lập rào chắn, thực hiện khai quật thu gom hóa chất độc hại do Công ty CP Nicotex Thanh Thái chôn lấp trong khuôn viên của công ty này để xử lý, thời gian thực hiện trong 26 ngày. Khối lượng hóa chất độc hại được khai quật và thu gom là 15 tấn. Tuy nhiên, khối lượng các hóa chất độc hại do Công ty CP Nicotex Thanh Thái chôn lấp trong khuôn viên lớn hơn rất nhiều so với khai báo, ước tính khoảng 200 tấn.

TTXVN