Thêm 424 tỷ đồng được huy động từ trái phiếu Chính phủ bảo lãnh

Ngân hàng Chính sách xã hội (VBSP) đã phát hành 424 tỷ đồng trái phiếu Ngân hàng Chính sách xã hội với lãi suất 5,5%/năm. Trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, phát hành ngày 29/11/2016, đáo hạn vào 29/11/2021.

Thêm 424 tỷ đồng được huy động từ trái phiếu Chính phủ bảo lãnh - Ảnh 1

Ngân hàng Chính sách Xã hội (VPSB) đã hoàn tất đấu thầu với tổng khối lượng gọi thầu 424 tỷ đồng cho kỳ hạn 5 năm. Trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh. Toàn bộ 4,24 triệu trái phiếu Ngân hàng Chính sách Xã hội đã được chào bán và trúng thầu với lãi suất 5,5%/năm.

Trước đó, từ ngày 18/11-25/11, VPSB cũng đã gọi thầu 424 tỷ đồng trái phiếu nhưng không thành công do lãi suất đăng ký cao (5,6-6%).

Số trái phiếu này được phát hành ngày 29/11/2016 và được giao dịch ngày đầu tiên vào ngày 30/11/2016 trên Sở GDCK Hà Nội. Ngày đáo hạn trái phiếu là 29/11/2021.

Từ đầu tháng 11/2016 tới nay, khối lượng trúng thầu trái phiếu của Ngân hàng Chính sách Xã hội đạt 974 tỷ đồng trái phiếu, toàn bộ đều là trái phiếu kỳ hạn 5 năm. Trong đó, 300 tỷ đồng trái phiếu phát hành ngày 7/11 với lãi suất 5,35% và 574 tỷ đồng phát hành 14/11 và 29/11 lãi suất 5,5%.