Thêm 4 toa tàu cao cấp Sài Gòn-Nha Trang

(NLĐ)- Ngày 27-10, Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Đường Sắt (Ratraco) và Công ty Vận tải Hành khách đường sắt Sài Gòn, chính thức đưa vào cải tạo 4 toa tàu cao cấp mang tên Golden Lines