Thêm 4 công ty tài chính cho vay hỗ trợ lãi suất

    Báo Đầu Tư
    Gốc

    (CAO) Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành quyết định bổ sung 4 công ty tài chính tham gia thực hiện hỗ trợ lãi suất cho các tổ chức, cá nhân vay vốn để sản xuất - kinh doanh.

    Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/van_de_hom_nay/20081230.85897/copy3_of_20081230.58655/20090410.12005.html