Thêm 30 hồ chứa nước trên cao nguyên đá Hà Giang

    Báo Sài Gòn Giải Phóng
    Gốc

    Từ đầu năm đến nay, tỉnh Hà Giang đã khởi công xây dựng 9 công trình hồ chứa nước tại 4 huyện vùng cao núi đá phía Bắc gồm Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn và Mèo Vạc.

    Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/thongtincanuoc/2008/5/153152