Thêm 3 thành viên tham gia cung cấp dịch vụ chứng khoán trực tuyến

(NDHMoney) Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành Quyết định chấp thuận cho 3 công ty được cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến cho nhà đầu tư.

Cụ thể, Công ty Cổ phần Chứng khoán Hoàng Gia cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến cho nhà đầu tư tại Trang thông tin điện tử: http://www.rose.com.vn. Công ty có trụ sở chính đặt tại số 15 Pasteur, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, Tp.HCM. Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến cho nhà đầu tư tại Trang thông tin điện tử: http://www.agriseco.com.vn. Công ty có trụ sở chính đặt tại tầng 5 Tòa nhà Artex số 172 Ngọc Khánh, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội. Trong khi đó, Công ty Cổ phần Chứng khoán Kenanga Việt Nam cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến cho nhà đầu tư tại Trang thông tin điện tử: http://www.kvs.com.vn. Công ty có trụ sở chính đặt tại số 97 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Trong quá trình cung cấp dịch vụ, 3 công ty này phải tuân thủ pháp luật Việt Nam về chứng khoán và thị trường chứng khoán, các văn bản pháp luật khác liên quan đến lĩnh vực giao dịch trực tuyến. Các quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và có thời hạn trong năm năm.