Thêm 3 dự án được vay vốn Quỹ Bảo vệ môi trường

  Báo Đồng Nai
  GốcĐồng Nai

  Theo Quỹ Bảo vệ môi trường Đồng Nai, 6 tháng đầu năm nay, Hội đồng Thẩm định quỹ đã duyệt cho vay vốn 3 dự án với số tiền 24 tỷ đồng. Quỹ đã giải ngân số tiền hơn 23 tỷ đồng.

  Như vậy đến nay, Quỹ Bảo vệ môi trường Đồng Nai đã cho 88 dự án vay vốn với tổng số tiền hơn 522 tỷ đồng. Các dự án vay vốn được giải ngân, trả lãi và nợ gốc đúng hạn, ít trường hợp nợ xấu. Nhờ nguồn vốn vay này, chủ dự án có điều kiện đầu tư công trình, thiết bị, phương tiện phục vụ tốt hơn cho công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.

  Được biết, ngoài Quỹ Bảo vệ môi trường Đồng Nai, các dự án thuộc lĩnh vực môi trường còn được vay vốn ưu đãi từ Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Đồng Nai.

  Lê An

  Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/kinhte/202207/them-3-du-an-duoc-vay-von-quy-bao-ve-moi-truong-3125404/