Thêm 3 DN được công nhận DN ưu tiên

(HQ Online)- Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Ngọc Túc vừa kí quyết định công nhận DN ưu tiên trong lĩnh vực hải quan đối với 3 DN.

Sản xuất điện thoại tại SEV Bắc Ninh. Ảnh: T.Bình.

3 DN được công nhận DN ưu tiên lần này gồm: Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên (KCN Yên Bình I, huyện Phổ Yên, Thái Nguyên); Công ty TNHH Datalogic Scanning Việt Nam (Khu công nghệ cao, Quận 9, TP.HCM); Công ty CP Tae Kwang Vina Indusstrial (KCN Biên Hòa II, TP.Biên Hòa, Đồng Nai). Thời hạn công nhận DN ưu tiên với 3 DN này là 36 tháng.

Như vậy, hiện nay, cả nước có 16 DN đang được công nhận là DN ưu tiên trong lĩnh vực hải quan. Đặc biệt, trong 16 DN này có 2 DN thuộc Tập đoàn Samsung là Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên và Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam-SEV (KCN Yên Phong, Bắc Ninh).

Chương trình DN ưu tiên được thực hiện thí điểm từ năm 2011 theo Thông tư 63/2011/TT-BTC ngày 13-5-2011 và Thông tư 105/2011/TT-BTC ngày 12-7-2011 của Bộ Tài chính.

Ngày 27-6-2013, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 86/2013/TT-BTC thực hiện chế độ DN ưu tiên trong lĩnh vực hải quan. Sự kiện này đánh dấu kết thúc giai đoạn thí điểm theo Thông tư 63 và 105.

Bênh cạnh việc kết thúc giai đoạn thí điểm chuyển sang thực hiện chính thức Chương trình DN ưu tiên, Thông tư 86 còn có một số điểm mới so với Thông tư 63 và 105, nổi bật là điều kiện về kim ngạch đối với DN được công nhận chế độ ưu tiên giảm so với trước.

Cụ thể, theo Thông tư 105, DN được ưu tiên trong XNK tất cả các mặt hàng, loại hình XNK có kim ngạch tối thiểu đạt 350 triệu USD/năm; DN được ưu tiên trong XK hàng hóa là nông sản, thủy sản, dệt may, da giày và NK hàng hóa là nguyên phụ liệu để sản xuất hàng hóa XK nêu trên đạt kim ngạch tối thiểu 70 triệu USD/năm.

Tuy nhiên, trong Thông tư 86 cả 2 loại hình ưu tiên trên đều được giảm tiêu chí về kim ngạch xuống còn lần lượt là 200 triệu USD và 50 triệu USD.

Kể từ khi áp dụng đến nay, Tổng cục Hải quan đã cấp chứng nhận DN ưu tiên cho 17 DN. Tuy nhiên, ngày 28-8-2013, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan kí Quyết định số 2687/QĐ-TCHQ đình chỉ áp dụng chế độ ưu tiên với Tổng công ty dầu Việt Nam (PV Oil). PV Oil là 1 trong 9 DN đầu tiên được lựa chọn áp dụng áp dụng chế độ ưu tiên, nhưng trong quá trình được công nhận DN ưu tiên PV Oil chưa tuân thủ đúng các điều kiện một DN ưu tiên phải thực hiện.

T.Bình