Thêm 3 chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam

    2 đăng lạiGốc

    Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa cấp giấy phép hoạt động cho 3 chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam, đặt tại Thành phố Hồ Chí Minh và có số vốn đăng ký 15 triệu USD mỗi chi nhánh.

      Nguồn VTC News: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/232347/Default.aspx