Thêm 3.200 tỷ đồng 'đổ vào' trái phiếu kho bạc

Ngày 30-11, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành thu về 3.200 tỷ đồng.

Thêm 3.200 tỷ đồng 'đổ vào' trái phiếu kho bạc - Ảnh 1

Phiên đấu thầu có tổng khối lượng gọi thầu 4.000 tỷ đồng cho hai loại kỳ hạn: năm năm (3.000 tỷ đồng) và bảy năm (1.000 tỷ đồng).

Trái phiếu kỳ hạn năm năm có 16 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 7.411 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 5,20-6,40%/năm. Kết quả, huy động được 2.900 tỷ đồng trái phiếu năm năm với lãi suất trúng thầu 5,25%/năm, cao hơn 0,05%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 23-11-2016). Phiên thầu phụ trái phiếu kỳ hạn năm năm gọi thầu 900 tỷ đồng, có một thành viên tham gia và khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 300 tỷ đồng, kết quả huy động được 300 tỷ đồng.

Kể từ đầu năm 2016, KBNN đã huy động thành công 277.794,0601 tỷ đồng TPCP qua đấu thầu tại HNX.