Thêm 2 ngân hàng được chấp thuận tăng vốn điều lệ

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa chấp thuận cho Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế và Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu tăng vốn điều lệ.

Cụ thể, ngày 5/10, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có văn bản số 7541/NHNN-TTGSNH về việc tăng vốn điều lệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế.

Theo đó, NHNN chấp thuận việc Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế tăng vốn điều lệ từ 4.845 tỷ đồng lên 5.644,425 tỷ đồng theo phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu thưởng năm 2016 đã được Đại hội đồng cổ đông của Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế thông qua tại Nghị quyết số 02/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2016.

Thêm 2 ngân hàng được chấp thuận tăng vốn điều lệ - Ảnh 1

Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế tăng vốn điều lệ từ 4.845 tỷ đồng lên 5.644,425 tỷ đồng.

Trong quá trình thực hiện tăng vốn điều lệ, Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế thực hiện các thủ tục pháp lý, chế độ thông tin, báo cáo liên quan đến việc tăng vốn điều lệ theo đúng quy định của pháp luật . Sau khi hoàn tất thủ tục tăng vốn, Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế có trách nhiệm nộp hồ sơ đề nghị sửa đổi mức vốn điều lệ tại Giấy phép hoạt động cho NHNN (qua Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng).

Văn bản này có hiệu lực trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày ký. Trường hợp việc tăng vốn điều lệ chưa hoàn tất trong thời hạn cho phép, nếu Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế thông qua việc thay đổi phương án tăng vốn điều lệ đã được NHNN chấp thuận, văn bản này hết hiệu lực pháp lý.

Trước đó, ngày 4/10, Ngân hàng Nhà nước cũng đã có văn bản số 7446/NHNN-TTGSNH về việc tăng vốn điều lệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu.

Theo đó, NHNN chấp thuận việc Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu tăng vốn điều lệ từ 9.376.965.060.000 đồng lên 10.273.238.960.000 đồng theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông của Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu thông qua tại Nghị quyết số 1340/TCQĐ-HĐQT.16 ngày 08/4/2016.

NHNN yêu cầu Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu thực hiện việc tăng vốn theo quy định của pháp luật. Sau khi hoàn tất thủ tục tăng vốn, Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu có trách nhiệm nộp hồ sơ đề nghị sửa đổi mức vốn điều lệ tại Giấy phép hoạt động cho NHNN (qua Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng).

Văn bản này có hiệu lực trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày ký. Trường hợp việc tăng vốn điều lệ chưa hoàn tất trong thời hạn cho phép, nếu Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu thông qua việc thay đổi phương án tăng vốn điều lệ đã được NHNN chấp thuận, văn bản này hết hiệu lực pháp lý.

Hòa Lộc