Thêm 2 doanh nghiệp xin niêm yết cổ phiếu tại sàn Hà Nội

    Báo VnEconomy
    1 đăng lạiGốc

    Ngày 27/5/2008, Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cho biết đã nhận được hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu của 2 công ty...

    Nguồn VnEconomy: www.vneconomy.vn/?cat_name=07&home=detail&id=fde8b3667a39cb&page=category