Thêm 146 nhà đàu tư nước ngoài được cấp mã giao dịch chứng khoán

Theo thống kê của Trung tâm Lưu ký chứng khoán (VSD), tính đến ngày 31-10, đã có thêm 146 nhà đầu tư nước ngoài được VSD cấp mã số giao dịch chứng khoán.

Số dư mã số giao dịch chứng khoán hiện hành là 19.895 mã. Ảnh Internet.

Cụ thể, trong số những nhà đầu tư này có 15 tổ chức và 131 cá nhân. So sánh với số liệu cấp mã giao dịch cho nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 9 đã tăng 18 nhà đầu tư.

Ngoài ra, VSD đã chấp thuận thay đổi thông tin cho 55 nhà đầu tư nước ngoài (trong đó có 18 tổ chức và 37 cá nhân). Đồng thời chấp thuận hủy mã số giao dịch chứng khoán cho 3 nhà đầu tư tổ chức nước ngoài.

Như vậy, tính đến hết tháng 10-2016, số dư mã số giao dịch chứng khoán hiện hành là 19.895 mã (bao gồm 3.074 tổ chức và 16.821 cá nhân).

Thùy Linh