Thêm 12 trường công bố phương án tuyển thẳng

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - HV Quan hệ quốc tế vừa thông báo đối tượng tuyển thẳng (TT) và ưu tiên tuyển thẳng (ƯTTT) trong kì thi tuyển sinh năm 2008.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/47/165147