Thêm 1.000ha đất cho giáo dục

    Báo Pháp Luật TP.HCM
    Gốc

    "Theo nhiệm vụ điều chỉnh qui hoạch thành phố đến năm 2025, TP.HCM dành hơn 1.000ha đất tại các quận - huyện và các khu đô thị mới của thành phố để...

    Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/tintuc/tintucdiaoc/2007/10/21/091956/3529