Thể thao Thái-lan  nêu chỉ tiêu giành 150 Huy chương vàng

    Gốc

    ND - Theo báo chí Thái-lan Đoàn thể thao Thái-lan  nêu chỉ tiêu đứng đầu bảng xếp hạng tại SEA Games 24 với 150  Huy chương vàng.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=109618&sub=136&top=46