Thể thao của người bị cao huyết áp

    Gốc

    Những người tăng huyết áp (huyết áp cao) không nên chơi những môn thể thao nặng, gắng sức.

      Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Suckhoe/2008/8/7/254847.tno