Thế nào là tình trạng hôn nhân trầm trọng?

Muốn được giải quyết ly hôn, tình trạng hôn nhân phải trầm trọng nghĩa là đời sống chung không thể kéo dài, mục đích của hôn nhân không đạt được...

Hỏi: Chúng tôi mới kết hôn năm được một năm nhưng đã phát sinh mâu thuẫn, vợ chồng hay cãi nhau. Tôi muốn nộp đơn ra Tòa án xin ly hôn, nhưng cán bộ Tòa nói: tình trạng hôn nhân của vợ chồng phải trầm trọng thì Tòa mới giải quyết ly hôn, nếu tình trạng hôn nhân không trầm trọng thì Tòa sẽ không giải quyết cho ly hôn ngay. Vậy xin hỏi theo quy định của pháp luật, như thế nào mới được coi là tình trạng hôn nhân trầm trọng? (Hoài Nam ở huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định) Trả lời: Khoản 1, Điều 89, Luật Hôn nhân & Gia đình năm 2000 quy định: “Tòa án xem xét yêu cầu ly hôn, nếu xét thấy tình trạng trầm trọng, đời sống chung không thể kéo dài, mục đích của hôn nhân không đạt được thì Tòa án quyết định cho ly hôn”. Nếu cuộc hôn nhân của bạn rơi vào các căn cứ được quy định tại điều luật trên, Tòa án sẽ ra bản án hoặc quyết định ly hôn. Mục 8, Nghị quyết số 02/2000/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán - Tòa án Nhân dân Tối cao ban hành ngày 23/12/2000, hướng dẫn áp dụng một số quy định của Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000, giải thích như sau: 1. Được coi là tình trạng hôn nhân của vợ chồng trầm trọng khi: - Vợ, chồng không thương yêu, quý trọng, chăm sóc, giúp đỡ nhau như người nào chỉ biết bổn phận người đó, bỏ mặc người vợ hoặc người chồng muốn sống ra sao thì sống, đã được bà con thân thích của họ hoặc cơ quan, tổ chức, nhắc nhở, hòa giải nhiều lần; - Vợ hoặc chồng luôn có hành vi ngược đãi, hành hạ nhau, như thường xuyên đánh đập, hoặc có hành vi khác xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm và uy tín của nhau, đã được bà con thân thích của họ hoặc cơ quan, tổ chức, đoàn thể nhắc nhở, hòa giải nhiều lần; - Vợ chồng không chung thủy với nhau như có quan hệ ngoại tình, đã được người vợ hoặc người chồng hoặc bà con thân thích của họ hoặc cơ quan, tổ chức, nhắc nhở, khuyên bảo nhưng vẫn tiếp tục có quan hệ ngoại tình. 2. Để có cơ sở nhận định đời sống chung của vợ chồng không thể kéo dài được thì phải căn cứ vào tình trạng hiện tại của vợ chồng đã đến mức trầm trọng như hướng dẫn tại mục 1 nêu trên. Nếu thực tế cho thấy vợ chồng đã được nhắc nhở, hòa giải nhiều lần, nhưng vẫn tiếp tục có quan hệ ngoại tình hoặc vẫn tiếp tục sống ly thân, bỏ mặc nhau hoặc vẫn tiếp tục có hành vi ngược đãi hành hạ, xúc phạm nhau, thì có căn cứ để nhận định rằng đời sống chung của vợ chồng không thể kéo dài được. 3. Mục đích của hôn nhân không đạt được là không có tình nghĩa vợ chồng; không bình đẳng về nghĩa vụ và quyền giữa vợ, chồng; không tôn trọng danh dự, nhân phẩm, uy tín của vợ, chồng; không tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của vợ, chồng; không giúp đỡ, tạo điều kiện cho nhau phát triển mọi mặt. Luật sư Phạm Công Hải - Công ty Luật Hợp danh Luật Việt