Thế nào là sao lùn trắng, sao lùn đen?

(Kiến Thức) - Sao lùn trắng (White dwarf) là những thiên thể có kích thước gần bằng Trái Đất nhưng có mật độ rất lớn.

Hỏi: Tôi muốn hỏi về sự khác biệt giữa sao lùn trắng và sao lùn đen? - Nguyễn Văn Hà (Đông Anh, Hà Nội).

Ông Nguyễn Đức Phường, Hội Thiên văn Vũ trụ Việt Nam: Sao lùn trắng (White dwarf) là những thiên thể có kích thước gần bằng Trái Đất nhưng có mật độ rất lớn. Sao lùn trắng là kết quả của sự co lại của một ngôi sao có khối lượng nhỏ hơn 1,4 khối lượng Mặt Trời ở giai đoạn cuối cuộc đời của sao.

Sau khi sao lùn trắng đã cạn kiệt năng lượng cho việc phát ra ánh sáng, nó sẽ trở thành một xác sao chết không nhìn thấy được. Đó là sao lùn đen (Black dwarf).

PV (ghi)