Thế nào là nền kinh tế phát triển đúng hướng?

(TBKTSGT) - Đối với người dân, câu hỏi thật vô cùng đơn giản, liệu nền kinh tế có đang đi đúng hướng để họ còn tính tiếp các kế hoạch cuộc đời cho riêng mình. Câu trả lời cũng thật đơn giản, họ cần biết tình trạng thất nghiệp hiện tại và tương lai và giải pháp nào cho vấn đề này.

GS.TS. Trần Ngọc Thơ

Phỏng vấn tuyển dụng tại một hội chợ việc làm. Ảnh: Kinh Luân.

>> Bạn đọc đã đăng nhập, nhấn vào đây để xem nội dung bài viết.