Thế nào là đất không nhằm mục đích kinh doanh?

    Gốc

    Hỏi: Thế nào là đất xây dựng cơ sở cung ứng dịch vụ công cộng không nhằm mục đích kinh doanh?

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=105389&sub=69&top=40