The Manor "làm căng" với phí dịch vụ

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet- Sáng 12/11, khoảng 30 cư dân The Manor (Hà Nội) đã biểu tình trong văn phòng của Công ty Bitexco, tiếp tục không đồng tình về việc thu phí dịch vụ. Tuy nhiên, chủ đầu tư tòa nhà tuyên bố, sẽ không có chuyện nhượng bộ.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=32&NewsId=109057