Thế hệ 'lãi suất xuống đáy vẫn gửi tiền ngân hàng'

Kinh tế suy yếu, bất động sản và chứng khoán không còn là 'con gà đẻ trứng vàng' nữa. Trong bối cảnh đó, nhiều người Trung Quốc cẩn trọng đã quyết định bỏ tiền của mình vào ngân hàng - lãi không nhiều nhưng chắc chắn hơn.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/the-he-lai-suat-xuong-day-van-gui-tien-ngan-hang-112279.htm