Thế hệ 880.000 won ở Hàn Quốc

TTO - Đó là một thuật ngữ mới ở Hàn Quốc để chỉ những thanh niên ngoài 20 tuổi, có học vấn cao nhưng chỉ kiếm được công việc tạm thời và có mức lương tháng khiêm tốn 880.000 won (gần 950USD).