The Guardian: Giới trẻ các nước đọc báo ra sao?

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Điểm lại tình hình và xu hướng lựa chọn tin tức của giới trẻ ở các nước, báo The Guardian (Anh) dường như đã tìm được câu trả lời.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=17&NewsId=127757