Thế giới khẩn cấp đối phó với tình trạng giá lương thực tăng cao

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNMO)-Giám đốc Chương trình Lương thực LHQ (WFP), Josette Sheeran kêu gọi tiến hành các biện pháp khẩn cấp để khuyến khích việc sản xuất lương thực và giúp người nghèo đối phó với tình trạng giá lương thực tăng cao.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/44/165873