Thế giới động vật: Rắn đuôi chuông mất não vẫn vùng lên tấn công điên loạn

Con rắn đuôi chuông tưởng đã chết do bị bắn nát đầu, bất ngờ nó vẫn di chuyển và cuộn mình, vùng vẫy, hung hăng tấn công người.

Hà Phương