Thế giới đối mặt tình trạng thất nghiệp trầm trọng

Theo nguồn tin nước ngoài, Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) vừa cảnh báo, thế giới đang đối mặt với nguy cơ suy thoái mới và tình trạng thất nghiệp trầm trọng.

Viện Quốc tế nghiên cứu lao động của ILO, cho biết, phục hồi kinh tế thế giới chậm chạp đã tác động xấu các thị trường lao động. Thị trường lao động ở các nước phát triển cần ít nhất năm năm để mới có thể trở lại mức trước khủng hoảng kinh tế toàn cầu, chậm hơn một năm so với dự báo trước đây. Số người thất nghiệp trên toàn cầu đã vượt quá con số 200 triệu lao động. Trong số 118 nước được ILO khảo sát, 69 nước có số người suy giảm mức sống trong năm 2010 và 50% số dân của 99 nước mất lòng tin vào chính phủ. Vấn đề bảo hiểm và an sinh xã hội ở nhiều nước cũng ở mức báo động.