Thế Giới Di Động sắp thưởng ESOP trị giá hơn 1.200 tỷ đồng

Thời gian thực hiện dự kiến trong tháng 12/2016.

Thế Giới Di Động sắp thưởng ESOP trị giá hơn 1.200 tỷ đồng - Ảnh 1

Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động (mã MWG - HOSE) thông báo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP).

Theo đó, MWG dự kiến thưởng hơn 7,33 triệu cổ phiếu cho người lao động, trong đó công ty sẽ phát hành hơn 7 triệu cổ phiếu ESOP và sử dụng 269.043 triệu cổ phiếu quỹ. Tỷ lệ phát hành là 5%. Đây là hoạt động "truyền thống" của Công ty để giữ chân các nhân sự có nhiều đóng góp.

Cổ phiếu ESOP của MWG sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong 2 năm, mỗi năm sẽ có 50% số cổ phần đã nhận được tự do chuyển nhượng. Nếu nhân viên kết thúc hợp đồng lao động vì bất kỳ lý do nào thì công ty sẽ mua lại số lượng cổ phiếu vẫn còn bị hạn chế chuyển nhượng của nhân viên đó tại mức giá 0 đồng/CP để làm cổ phiếu quỹ.

Thời gian thực hiện dự kiến trong tháng 12/2016. Tính theo giá cổ phiếu ngày 2/12/2016 (166.000 đồng/CP), người lao động sẽ nhận về lượng cổ phiếu tương ứng gần 1.217 tỷ đồng.

MWG công bố báo cáo kết quả kinh doanh 10 tháng đầu năm 2016. Theo đó, doanh thu 10 tháng đầu năm của MWG đạt 35.029 tỷ đồng, tăng 76% so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành 103% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế 10 tháng đầu năm 2016 đạt 1.330 tỷ đồng, hoàn thành 96% kế hoạch năm 2016 và tăng 57% so với cùng kỳ năm trước.