Thế giới đang thay đổi cách nhìn đối với sự kiện tại Kapkaz

    Báo An Ninh Thế Giới
    Gốc

    VIT- Cộng đồng quốc tế đang bắt đầu có những thay đổi trong cách nhìn đối với sự kiện tại Nam Ossetia, Tổng thống nước Cộng hòa li khai Nam Ossetia Eduard Kokoity khẳng định.

    Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/muctin/Quocte/52709/default.aspx