Thế giới có thể đảo ngược với con người lầy nhất hệ mặt trời

Chắc nhiều tay cờ bạc phải run khi có một nhà cái xóc đĩa bá đạo nhất thế gian như này đấy.

Thế giới có thể đảo ngược với con người lầy nhất hệ mặt trời - Ảnh 1

Mấy chú đặt nhanh để anh còn mở bát nào.

Thế giới có thể đảo ngược với con người lầy nhất hệ mặt trời - Ảnh 2

Đây có phải là sự thật không?

Thế giới có thể đảo ngược với con người lầy nhất hệ mặt trời - Ảnh 3

Muốn gì?

Thế giới có thể đảo ngược với con người lầy nhất hệ mặt trời - Ảnh 4

Nghịch dại.

Thế giới có thể đảo ngược với con người lầy nhất hệ mặt trời - Ảnh 5

Ông chủ cắm nhầm khe rồi.

Thế giới có thể đảo ngược với con người lầy nhất hệ mặt trời - Ảnh 6

Trả đồ chơi cho anh!

Thế giới có thể đảo ngược với con người lầy nhất hệ mặt trời - Ảnh 7

Ước mơ nhỏ nhoi.

Thế giới có thể đảo ngược với con người lầy nhất hệ mặt trời - Ảnh 8

Vẻ mặt biểu cảm khi được ăn miễn phí!