Thế giới có bao nhiêu người nghèo?

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND – Tính đến cuối năm 2007 thế giới còn 162 triệu người "cực nghèo", nghĩa là có thu nhập dưới  50 xu USD/ngày, tập trung lại thì "quốc gia của cư dân bần cùng" đứng thứ bảy thế giới về dân số (sau Trung Quốc, Ấn Độ, Mỹ, Indonesia, Brazil và Pakistan).

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=114999&sub=84&top=45