Thể Công hô vang quyết tâm làm lại

    1 đăng lạiGốc

    Hanoinet - Nhập khẩu cầu thủ ngoại là một phần tất yếu của bóng đá chuyên nghiệp. Hòa vào dòng chảy ấy, có thể thành công, có thể không; nhưng đứng ngoài dòng chảy ấy thì cầm chắc thất bại. Bài học của Thể Công!

    Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=27&NewsId=25718