The Bells tan rã vì “thiếu yếu tố cạnh tranh để vươn lên”

    Báo Đầu Tư
    Gốc

    (CAO) Với việc album “Tắc kè” của ca sĩ Phước Huy được phát hành vào ngày 20-8-2008, đã đánh dấu chấm hết cho sự tồn tại của nhóm nhạc The Bells.

    Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/hau_truong/2008/mlfolder.2007-12-28.8759125628/20080820.491