THCS không kéo dài hết lớp 10

Ngày 27/8, Bộ GD-ĐT đã xác nhận về ý kiến giữ nguyên cơ cấu, hệ thống giáo dục phổ thông như hiện nay của Ủy ban Quốc gia đổi mới GD-ĐT.

Tại phiên họp thứ nhất của Ủy ban Đổi mới giáo dục và đào tạo diễn ra ngày 26/8, các thành viên đã thảo luận về những nội dung lớn đổi mới hệ thống giáo dục quốc dân, trong đó có vấn đề cơ cấu, hệ thống giáo dục.

Một quan chức Bộ GD-ĐT xác nhận sau khi lắng nghe ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng Quốc gia giáo dục (trong phiên họp ngày 20/8) và Ủy ban Quốc gia đổi mới GD-ĐT, trong phiên họp chiều ngày 26/6, Thủ tướng Chính phủ đã kết luận giữ nguyên cơ cấu, hệ thống giáo dục phổ thông ổn định như hiện nay: 12 năm với số năm của từng cấp học không thay đổi.

Trả lời câu hỏi: "Với quyết định này, Bộ GD-ĐT sẽ phải chuẩn bị lại đề án Đề án Đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông (hiện nay đang được soạn theo phương án học THCS đến hết lớp 10)?” - vị quan chức này cho biết, Bộ GD-ĐT đang tiếp thu góp ý từ các nguồn khác nhau để tham mưu đề án, hồ sơ cho Chính phủ.

"Chính phủ mới là nơi quyết định đề án thế nào" - lời quan chức Bộ GD-ĐT. Đề án đã được trình Chính phủ nhưng vẫn còn thời gian để hoàn thiện tiếp.

Ngày 28/8 sẽ có hội thảo tham vấn của ủy ban Văn hóa giáo dục Thanh thiếu niên và nhi đồng Quốc hội. Bộ GD-ĐT sẽ tiếp tục tiếp thu ý kiến về hệ thống giáo dục phổ thông từ hội thảo này.

Trước đó, Bộ GD-ĐT dự kiến 2 phương án về cơ cấu giáo dục phổ thông để xin ý kiến hội đồng và ủy ban xem xét, chỉ đạo. Bên cạnh phương án giữ nguyên cơ cấu như hiện nay (5 năm tiểu học + 4 năm THCS + 3 năm THPT) thì có dự thảo thêm một phương án nữa là tăng số năm học của THCS lên thành 5 năm, nâng số năm học giáo dục cơ bản là 10 năm, cấp THPT còn 2 năm.

Có thể thấy, Bộ GD-ĐT đã nghiêng về thực hiện phương án giáo dục cơ bản 10 năm. Bởi vì trong trong dự thảo mới nhất của Đề án Đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông (tháng 8/2014), phần Kế hoạch giáo dục được xây dựng theo phương án giáo dục cơ bản được thực hiện trong 10 năm học.

Ngân Anh