Thay thế dần sản xuất gạch đất sét nung bằng lò thủ công tại Bình Định

  Chính Phủ
  Gốc

  (Chinhphu.vn) - Kể từ ngày 1/1/2012 không cấp phép mới, không gia hạn việc tận dụng đất sét trong công tác cải tạo đồng ruộng cho các lò gạch nung thủ công ngoài Cụm công nghiệp, khu sản xuất tập trung theo quy hoạch của huyện, thành phố. Đến ngày 31/12/2012 chấm dứt mọi hoạt động khai thác đất sét để sản xuất gạch, ngói sử dụng lò nung thủ công loại này.

  Lò gạch thủ công

  Đó nội dung tại Chỉ thị số 4/2011/CT-UBND của UBND tỉnh Bình Định về việc tăng cường kiểm tra, rà soát tình hình sản xuất gạch ngói đất sét nung bằng lò thủ công trên địa bàn tỉnh và triển khai thực hiện Chương trình phát triển vật liệu xây không nung của Chính phủ.

  Theo đó, UBND các huyện, thành phố phải thành lập Ban chỉ đạo xóa bỏ lò gạch thủ công; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương về việc thay thế dần gạch đất sét nung bằng vật liệu xây không nung, xóa dần sản xuất gạch đất sét nung bằng lò thủ công gây ô nhiễm môi trường; xây dựng kế hoạch, lập phương án, triển khai thực hiện xóa bỏ sản xuất gạch đất nung bằng lò thủ công trên địa bàn.

  Bên cạnh đó, UBND các huyện, thành phố phối hợp chặt chẽ với Sở Xây dựng và các sở, ngành liên quan lập và quản lý Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng của tỉnh nhằm đầu tư xây dựng nhà máy gạch tuynel ứng dụng công nghệ xử lý khói thải, quy hoạch vùng nguyên liệu, vùng sản xuất vật liệu xây dựng, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân đầu tư sản xuất vật liệu xây không nung trên địa bàn.

  Sở Xây dựng Bình Định tổ chức lập Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng đến năm 2020; xây dựng Chương trình phát triển vật liệu xây không nung trên địa bàn tỉnh, phối hợp với UBND các huyện, thành phố và các sở, ngành liên quan đề xuất phương án, thời gian cụ thể thực hiện việc xóa bỏ sản xuất gạch, ngói bằng lò thủ công gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh.

  Sở Kế hoạch và Đầu tư phải xúc tiến đầu tư các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực sản xuất vật liệu không nung trên địa bàn tỉnh; phối hợp với Sở Tài chính và các sở, ngành liên quan xây dựng cơ chế chính sách, khuyến khích, tạo điều kiện thu hút việc đầu tư, sản xuất vật liệu xây không nung và chuyển đổi sản xuất vật liệu nung sang không nung trên địa bàn tỉnh....

  Theo báo cáo của Sở Xây dựng tỉnh Bình Định, đến tháng 4/2011, trên địa bàn tỉnh còn trên 1.200 lò gạch thủ công, riêng tại huyện Tây Sơn còn trên 900 lò; trong khi đó, việc sản xuất vật liệu xây không nung phát triển chậm, chưa đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ môi trường.

  Quốc Hà l

   Nguồn Chính Phủ: http://baodientu.chinhphu.vn/home/thay-the-dan-san-xuat-gach-dat-set-nung-bang-lo-thu-cong-tai-binh-dinh/201111/103717.vgp