'Thay tên đổi họ' rau chợ thành rau 'sạch, chuẩn VietGAP' bị xử phạt thế nào?

    Chuyên trang Tiêu Dùng - Tạp chí Gia Đình Việt Nam
    25 liên quanGốc

    Lợi dụng người dân thích lựa chọn thực phẩm sạch, an toàn, một số công ty đã đi gom rau ở chợ, dán nhãn VietGAP để bán cho các hệ thống phân phối.

    Tuấn Anh

    Nguồn Tiêu Dùng: https://tieudung.giadinhonline.vn/thay-ten-doi-ho-rau-cho-thanh-rau-sach-chuan-vietgap-bi-xu-phat-the-nao-d6539.html