Thầy Sáng

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    Năm học 1982-1983, tôi vào trường cấp 3 được hơn một tháng thì có đợt tuyển sinh vào các lớp chuyên của tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng (cũ). Lớp học của chúng tôi là khóa thứ hai của Trường chuyên Lê Quý Đôn bây giờ. Trường có nhiều lớp, mỗi lớp một môn học: chuyên toán, chuyên văn, chuyên ngoại ngữ, chuyên lý, chuyên hóa...

    Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/giao-duc/212490.asp