Thầy giáo viết chữ bằng miệng và 3 điều kiện tuyển vợ

Câu chuyện xúc động về một người đàn ông khuyết tật không thể viết chữ bằng chính đôi tay của mình đã chuyển sang dùng miệng tập viết. 7 năm qua, người đàn ông này đã tâm huyết với sự nghiệp trồng người.

Xuân Quý - Diệu Bình