Thay Giám đốc Sở TN-MT tỉnh Bình Dương

    Báo Sài Gòn Giải Phóng
    8 đăng lạiGốc

    Theo tin từ tỉnh Bình Dương ngày 24-10, trong cuộc họp diễn ra cuối tuần qua, Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương đã quyết định thay Giám đốc Sở Tài nguyên – Môi trường (TN-MT) tỉnh. Theo đó, ông Cao Minh Huệ, Giám đốc Sở TN-MT hiện nay, được điều về Ban Tổ chức Tỉnh ủy, chờ công tác khác. Ông Phạm Danh, Trưởng ban Ngân sách HĐND tỉnh, nguyên Phó Giám đốc Sở Địa chính tỉnh Sông Bé (cũ), được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở TN-MT.

    Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/chinhtri/2007/10/127313