Thấy gì từ việc trả cổ tức bằng cổ phiếu của Vietcombank và VietinBank?

Vietcombank và VietinBank cùng lên kế hoạch trả cổ tức cổ phiếu bằng lợi nhuận giữ lại năm 2022 và đang chờ cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank, VCB) và Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank, CTG) vừa ban hành nghị quyết HĐQT công bố kế hoạch trả cổ tức cổ phiếu sử dụng lợi nhuận giữ lại năm 2022 (kế hoạch cổ tức cổ phiếu 2024).

Cụ thể, Vietcombank cho biết năm 2022, lợi nhuận sau thuế riêng lẻ đạt hơn 29.387 tỷ đồng. Sau khi trích lập quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (1.470 tỷ đồng), quỹ dự phòng tài chính (2.939 tỷ đồng) và quỹ khen thưởng, phúc lợi (3.291 tỷ đồng), Ngân hàng sẽ dùng hết 21.680 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế còn lại để chia cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông.

Như vậy, với vốn điều lệ hiện tại của Vietcombank gần 55.891 tỷ đồng và giá trị chia cổ tức bằng cổ phiếu hơn 21.680 tỷ đồng, ước tính tỷ lệ thực hiện quyền chia cổ tức bằng cổ phiếu của Vietcombank là 38,79%/vốn điều lệ, tương đương phát hành thêm 2,2 tỷ cổ phiếu trả cổ tức.

Sau khi hoàn tất chia cổ tức năm 2022, vốn điều lệ của Vietcombank sẽ tăng thêm 21.680 tỷ đồng, lên mức hơn 77.571 tỷ đồng.

Ngoài ra, Vietcombank cũng có kế hoạch tăng vốn điều lệ sử dụng lợi nhuận giữ lại từ năm 2021 và lợi nhuận giữ lại lũy kế tính đến cuối năm 2018 (kế hoạch cổ tức 2023) đã được cổ đông thông qua.

Chứng khoán Vietcap (VCSC) giả định kế hoạch trả cổ tức cổ phiếu 2023 được thực hiện trước kế hoạch phát hành riêng lẻ, VCSC ước tính tỷ lệ đăng ký đối với kế hoạch trả cổ tức cổ phiếu này đạt 49,5%.

VietinBank cũng có kế hoạch trả cổ tức cổ phiếu tỷ lệ 23% sử dụng lợi nhuận giữ lại năm 2021 và lợi nhuận giữ lại lũy kế tính đến cuối năm 2016 đã được phê duyệt tại ĐHCĐ thường niên năm 2023 (kế hoạch cổ tức 2023).

VCSC giả định kế hoạch trả cổ tức cổ phiếu 2024 của cả 2 ngân hàng sẽ được thực hiện sau kế hoạch trả cổ tức cổ phiếu năm 2023, VCSC ước tính tỷ lệ đăng ký đối với kế hoạch trả cổ tức cổ phiếu năm 2024 của VCB và CTG sẽ lần lượt đạt 25,9% và 17,6%.

Cũng cần lưu ý rằng tỷ lệ cổ tức cổ phiếu cuối cùng vẫn phải được sự chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước.

Sau thông tin chia cổ tức được công bố, cổ phiếu VCB bật trần trong phiên ngày 28/2 lên mức 97.400 đồng/cp, ghi nhận mức tăng hơn 14% trong vòng 3 tháng qua.

Ngược lại, cổ phiếu CTG lại đỏ điểm ở mức 35.950 đồng/cp, nhưng vẫn ghi nhận mức tăng mạnh gần 37% trong vòng 3 tháng qua.

Minh An

Nguồn Vietnamdaily: http://vietnamdaily.trithuccuocsong.vn/tai-chinh-ngan-hang/thay-gi-tu-viec-tra-co-tuc-bang-co-phieu-cua-vietcombank-va-vietinbank-203386.html