Thấy gì từ báo cáo kiểm toán Nhà nước 2006?

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    1 đăng lạiGốc

    Hanoinet - Dư luận báo chí tuần qua đã thật sự nóng lên với những con số “kinh động” của báo cáo kiểm toán nhà nước (KTNN) năm 2006 về niên độ ngân sách 2005. Con số “gây sốc” 7.670, 7 tỷ đồng thất thoát chỉ là sai phạm trong hoạt động ngân sách Nhà nước. Nếu tính cả doanh nghiệp Nhà nước, đầu tư xây dựng cơ bản, các đơn vị quốc phòng và an ninh được kiểm toán nữa thì con số này là 9.436,2 tỷ đồng, một con số khổng lồ.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=10&NewsId=23848