Thấy gì qua báo cáo tài chính quý 3?

    Báo VnEconomy
    3 đăng lạiGốc

    Nếu những gì các công ty công bố là đúng và không có yếu tố “xảo thuật” nào để che đậy thì đó là điều đáng mừng...

    Nguồn VnEconomy: http://vneconomy.vn/20081114091719803P0C7/thay-gi-qua-bao-cao-tai-chinh-quy-3.htm