Thay đổi tỷ lệ cấp tín dụng từ nguồn vốn huy động

(HNM) - Sau một thời gian nhận được nhiều ý kiến trái chiều về Thông tư 13, ngày 27-9, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ban hành Thông tư 19 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 13 quy định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động ngân hàng. Thông tư 19 sẽ có hiệu lực từ ngày 1-10.

Cụ thể, trong Thông tư 19, NHNN đã sửa đổi khoản 2 điều 1 của Thông tư 13 về các tỷ lệ bảo đảm an toàn, dùng từ "tỷ lệ cấp tín dụng từ nguồn vốn huy động" thay cho "tỷ lệ cấp tín dụng so với nguồn vốn huy động". Thông tin quan trọng nhất được đưa ra trong Thông tư 19 là sửa đổi điều 18 của Thông tư 13 về tỷ lệ cấp tín dụng từ nguồn vốn huy động. Theo đó, tổ chức tín dụng chỉ được sử dụng vốn huy động để cấp tín dụng nếu trước và sau khi cấp tín dụng, tổ chức đó bảo đảm tỷ lệ về khả năng chi trả và các tỷ lệ bảo đảm an toàn khác. Việc cấp tín dụng từ nguồn vốn huy động không được vượt quá 80% đối với ngân hàng, 85% với tổ chức tín dụng phi ngân hàng. NHNN cũng vừa ban hành quyết định về việc giữ nguyên lãi suất cơ bản VND cho tháng 10 ở mức 8%/năm. Đây là tháng thứ 11 liên tiếp, lãi suất cơ bản VND ổn định. Cụ thể, lãi suất tái cấp vốn của NHNN đối với tổ chức tín dụng là 8%/năm; lãi suất tái chiết khấu của NHNN đối với các tổ chức tín dụng là 6%/năm; lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt trong thanh toán bù trừ của NHNN đối với các ngân hàng là 8%/năm.