Thay đổi tư tưởng

Trong nhiều năm qua, việc ứng dụng công nghệ thông tin gắn liền với cải cách hành chính, từng bước hỗ trợ xây dựng Chính phủ điện tử, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày một tốt hơn đã được khẳng định và không ai phủ nhận được.

Tuy nhiên, bên cạnh những khó khăn khách quan về cơ sở vật chất, cản trở lớn nhất để thực hiện điều này đó chính là vấn đề "tư tưởng". Đơn cử như việc, theo định hướng của Chính phủ là đến năm 2020 cung cấp thông tin, dịch vụ công trực tuyến trên diện rộng cho người dân và doanh nghiệp nhằm minh bạch hóa hoạt động của cơ quan Nhà nước và phục vụ người dân được tốt hơn. Tuy nhiên thực tế lại cho thấy, số đơn vị sử dụng ngân sách đồng ý và hào hứng với dịch vụ công trực tuyến là quá ít ỏi. Phần đông đơn vị này còn "ngại" - ngại thay đổi về cơ sở vật chất, ngại thay đổi về con người, ngại thay đổi về cách điều hành.

Đó cũng là tình trạng chung khiến việc hiện đại hóa bộ máy nhà nước có phần "chậm tiến". Việc ứng dụng công nghệ thông tin ở các địa phương, các bộ, ngành, đồng nghĩa với việc chấp nhận thay đổi và chấp nhận mọi thứ được công khai minh bạch. Đưa công nghệ thông tin vào cũng sẽ góp phần giảm đi những chuyện “mờ ám”, làm cho mọi việc được giải quyết minh bạch hơn. Tuy nhiên, chính việc "chậm" thay đổi về tư tưởng đang khiến việc ứng dụng công nghệ thông tin bị trì trệ, chậm thay đổi. Từ đó việc cải cách thủ tục hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử cũng bị chậm, trì trệ theo! Điều này không chỉ khiến hoạt động quản lý, điều hành kém hiệu quả mà còn dễ nảy sinh nhũng nhiễu, thiếu minh bạch. Hậu quả không chỉ là cản trở sự phát triển kinh tế mà còn có thể làm mất lòng tin trong dân.

Đã đến lúc, các bộ, ngành, địa phương phải sớm thay đổi “tư tưởng” về việc ứng dụng công nghệ thông tin, lập cơ sở dữ liệu và chia sẻ dữ liệu dùng chung. Để rồi thủ tục hành chính được cải cách triệt để, Chính phủ điện tử vận hành ở các cấp, tất cả đều minh bạch, công khai, còn người dân và doanh nghiệp được phục vụ tốt hơn!

Nhật Minh